За нас

За “Новоселска гъмаза” АД

Винарната “Новоселска гъмза” АД е специализирана в производството на червени качествени и трапезни регионални вина.

За нас

Винарната “Новоселска гъмза” АД е специализирана в производството на червени качествени и трапезни регионални вина. Произвежда също бели вина и гроздови ракии. Производството е ориентирано както към вътрешния така и към външни пазари като Чехия, Франция, Германия, Полша, Англия, Швеция, Канада и Латвия. Капацитетът на производствените мощности за преработка на суровина в годишен обем е 200 т. грозде, а като готова продукция обемът е до 150 000 бутилки вино.
Има легенда, която разказва за кръстницата на Видин – Вида, която имала две сестри – Кула и Гъмза, но те за разлика от мъдрата си сестра се омъжили за прахосници, които пропилели бащиното им наследство. Сега двете малки градчета Кула и Гамзиград в Сърбия се виждат през границата и едно от многото общи неща между тях е виното от гъмза. Ново село, Видинско се намира в северозападния ъгъл на България: разположено на брега на р. Дунав, отстои на 25 километра от административния център гр. Видин и 12 километра източно от устието на граничната р. Тимок. Пълноводната река с изобилна риба, хубавото плодородно поле изпъстрено с вековна гора и ливади, с тучни пасища с красивата природно надарена местност “Камъка” и “Бърдо” са привлекли вниманието на първите заселници, които решават и си основават селище с название Ново село. Дали са това име поради обстоятелството, че е било по-ново в сравнение с другите по-стари околни села. Основано е около 1711 г. под името “Просънъц” около укрепен римски лагер на брега на р. Дунав. Основна черта на новоселянина е трудолюбието му, а поминъка – лозарството.
Най-северозападния ъгъл на България – Видинския край, природата от векове е надарила с благодатното влияние на Дунав, с плодородни наносни почви, с благоприятния климат на Дунавската равнина, подпряна от юг с планински възвишения.
Тази част от низината на север от гр. Видин не случайно е наречена Златния рог. Това говори за голямо изобилие от блага, които земята дава на тукашните хора. Едно от тези блага са и лозята, които са отглеждали още траките, а след тях и римляните. Лозарският район заема северозападната крайбрежна ивица на р. Дунав и в климатично – почвено отношение е един от топлите райони на България. Той е изключително подходящ за отглеждане на червени винени сортове като Гъмза. Гъмзата е много специфичен сорт, който се свързва с територията на Северозападна България и околните региони извън страната. Гроздето е едно от тези с най-едри зърна, които по форма са почти сферични. Кожицата им е крехка и при оптимално узряване е тъмносиня до синьо-черна. Под умелите ръце на нашите винари от Гъмзата се получава едно великолепно вино с искрящ рубинен цвят, съчетан с букет на горски плодове, фино и елегантно на вкус.