Тероар

Тероар

 

Най-северозападния ъгъл на България – Видинския край, природата от векове е надарила с благодатното влияние на Дунав, с плодородни наносни почви, с благоприятния климат на Дунавската равнина, подпряна от юг с планински възвишения.

Тази част от низината на север от гр.Видин не случайно е наречена Златния рог. Това говори за голямо изобилие от блага, които земята дава на тукашните хора. Едно от тези блага са и лозята, които са отглеждали още траките, а след тях и римляните.

Лозарският район заема северозападната крайбрежна ивица на р. Дунав и в климатично – почвено отношение е един от топлите райони на България.

Тероар

Тероар

Тероар