Иван Тодоров

Иван Тодоров

Управител
"Новоселска гъмза" АД

Инж. Иван Тодоров завършил „ВИХВП” – гр.Пловдив през 2000г., специалност „Технология на виното и ВАН”

„Новоселска гъмза” АД се управлява от инж. Иван Петров Тодоров