Избата

Избата

Избата

Избата

Избата

 

През 1940 г. под личното донесение и наблюдение на придворния доставчик на спиртни напитки Димо Овчаров е решено и се отпуска кредит от БЗК Банка за строителство на изба в Ново село. Същата е готова през 1946 г.

С приемане на Закона за реституцията на земята по решение на МЗХП от 11.12.1990 г. се създава държавна фирма „Новоселска гъмза” – с.Ново село. На 09.04.1992 г. с Разпореждане на МС тя се преобразува в „Новоселска гъмза” ЕООД.

Избата разполага с производствени мощности в т.ч. ферментационен корпус – отделение за преработка на грозде, депозитно отделение, отделение за дестилация, отделение за бутилиране, склад за суровини и материали и склад за готова продукция.
В избата в Ново село се преработва предимно грозде от червените винени сортове , има и линия за бутилиране на термично стабилизирани вина с капацитет 1500 бутилки в час. В „Новоселска гъмза” се произвеждат „Гъмза от Ново село”, КНП, вино колекционно „Гъмза от Ново село”, „Гроздова ракия от Ново село”.