История

История

 

Има легенда, която разказва за кръстницата на ВидинВида, която имала две сестри – Кула и Гъмза, но те за разлика от мъдрата си сестра се омъжили за прахосници, които пропилели бащиното им наследство. Сега двете малки градчета Кула и Гамзиград в Сърбия се виждат през границата и едно от многото общи неща между тях е виното от гъмза. Ново село, Видинско се намира в северозападния ъгъл на България: разположено на брега на р. Дунав, отстои на 25 километра от административния център гр. Видин и 12 километра източно от устието на граничната р. Тимок. Пълноводната река с изобилна риба, хубавото плодородно поле изпъстрено с вековна гора и ливади, с тучни пасища с красивата природно надарена местност “Камъка” и “Бърдо” са привлекли вниманието на първите заселници, които решават и си основават селище с название Ново село. Дали са това име поради обстоятелството, че е било по-ново в сравнение с другите по-стари околни села. Основано е около 1711 г. под името “Просънъц” около укрепен римски лагер на брега на р. Дунав. Основна черта на новоселянина е трудолюбието му, а поминъка – лозарството. Девизът на селото е – “Ми смо си ми” (Ние сме си ние)

История

История

История