Иван Тодоров
Иван Тодоров
Управител
Инж. Иван Тодоров завършил „ВИХВП” – гр.Пловдив през 2000г., специалност „Технология на виното и ВАН” „Новоселска гъмза” АД се управлява