Екип

Екипа на
“Новоселска гъмаза” АД

 

Екип

Екип

Екипа на фирмата е съставен от висококвалифицирани специалисти в областта на винопроизводството и с дългогодишен стаж в предприятието.
„Новоселска гъмза” АД се управлява от инж. Иван Петров Тодоров

Технологичен екип:

инж. Иван Тодоров завършил „ВИХВП” – гр.Пловдив през 2000г., специалност „Технология на виното и ВАН”

Целият екип на компанията допринася за доброто качество на произвежданите от „Новоселска гъмза” продукти.

Иван Тодоров
Иван Тодоров
Управител
Инж. Иван Тодоров завършил „ВИХВП” – гр.Пловдив през 2000г., специалност „Технология на виното и ВАН” „Новоселска гъмза” АД се управлява от инж. Иван Петров Тодоров